head 567
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีร่วมลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ในพื้นที่ อ.ชุมแสง

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี พร้อมนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข79 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลแปลง และการดูลักษณะพันธุ์กข79 ในแปลง เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มบ้านท่าไม้ และกลุ่มอื่นๆ ที่มีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าวได้มีความเข้าใจในการคัดกำจัดพันธุ์อื่นๆ ออกจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กข79

hd 567

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร  : ภาพ 

 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์