head 561
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่

ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา  ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายพิชัย โสทะ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ และข้าวอื่นๆ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกรสาขาอาชีพทำนา จากจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมดิไอเดิ้ลเซอร์วิส เรสซิเดนท์ ปทุมธานี โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยในวันที่ 4 มิถุนายน คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เดินทางไปยังกองทัพภาคที่ 1 เพื่อเข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมกองทัพภาค1 กรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำนา กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้าวชุมชนฯ รับฟังการปฏิญาณตนของผู้นำชาวนาพร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านข้าว และในวันที่ 5 มิถุนายน คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานวันข้าวและชาวนา กรมการข้าว 


hd 561

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์