head 560
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติ อ.โกรกพระ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562   นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดทองคำอิง อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานดังกล่าวผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงาน ร่วมจัดคลินิกข้าว เพื่อให้บริการคำแนะนำด้านข้าว ประชาสัมพันธ์และมอบตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ มีจำหน่าย แก่ผู้มาใช้บริการคลินิกข้าว


hd 560

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 วัลลภ ชูชีพ วรรณวิไล  ศรีสุข    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์