head 559
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับเขต

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำ นายพิชัย โสทะ ประธานศูนย์ข้าวชุมชน และนางสาวสมจิตร โพธิวิจิตร คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับเขต ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดจากจังหวัดต่างๆ  ในเขต7 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ ร่วมประชุมครั้งนี้

hd 559

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์