head 546
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  นายปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีการสาธิตการไถกลบตอซัง การปลูกข้าวโดยใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง เครื่องหยอดน้ำตมแบบดัดแปลง และ รถปักดำ อีกทั้งยังมีนิทรรศการเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนที่มาจัดแสดงให้เกษตรกรที่มาร่วมงานครั้งนี้ได้ชม

hd 546

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล   ส่งศักดิ์ ต้นบุตร   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์