head 544

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดนครสวรรค์

 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสะดือบึงบอระเพ็ด โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และเคลื่อนขบวนมายังพระอุโบสถวัดนครสรรค์พระอารามหลวงเพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสรรค์พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

hd 544

 

สุจิตรา  ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิขาการเกษตรปฏิบัติการ
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์