head 227

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมปลูกข้าวในงาน"ปลูกข้าวอินทรีย์ สามัคคีร่วมใจ บ้าน วัด โรงเรียน" ของตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ

       เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559  นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน "ปลูกข้าวอินทรีย์ สามัคคีร่วมใจ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ" ณ แปลงนา วัดสามัคคีราษฎร์ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ พร้อมปลูกข้าวในแปลงนา ร่วมกับ นายเตือน เฉยดิษฐ์ กำนันตำบลนากลาง ชาวบ้าน และเด็กนักเรียนในพื้นที่