เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ปล่อยปลา พัฒนาศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ฯ จากอำเภอต่างๆ  ร่วมจัดกิจกรรมปลูกข้าว ปล่อยปลา พัฒนาศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙