head 527
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหาดสูง อ.โกรกพระ

เมื่อเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่หาดสูง อำเภอโกรกพระ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 

hd 527

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
    วัลลภ ชูชีพ   ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ 
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์