head 526
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์พันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองจิกรี อ.ตาคลี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดร ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองจิกรี เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในปี 2562 ให้แก่สมาชิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี ณ วัดหนองจิกรี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

hd 526

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
    วัลลภ ชูชีพ   ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์