head 519
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการจัดเวทีชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่วังมหากร อ.ท่าตะโก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายวัลลภ ชูชีพ และนางสาวกุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 9 บ้านวังมหากร เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในปี 2562 ให้แก่สมาชิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก ณ ศาลาวัดวังรอ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

hd 519

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

                             กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 วัลลภ ชูชีพ ,กุลธิดา น้อยบุญชู  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์