head 518
 
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดทำแปลงเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข77 กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.บรรพตพิสัย

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงเพาะปลูกข้าว พันธุ์ กข77 ของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยประธานกลุ่ม และสมาชิกร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

hd 518

 

ณัฐกานต์  พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์