ผอ. ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสุนทร  โนราช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 72 ปี ณ บึงต้นน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดย นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง