head 481

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการวันสาธิตการจัดการในแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ณ บ้านคลองสำราญ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมในพิธีเปิด และพบปะเกษตรกรที่มาร่วมงานครั้งนี้

hd 481

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์