head 479

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของจุดบริการประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำน้ำดื่ม กาแฟฯลฯ มอบให้จุดบริการประชาชน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมให้บริการประชาชน ณ จุดบริการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

hd 479

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์