head 502

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.ลาดยาว 


        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ โดย นายอรรถพล สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดย นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ให้คำแนะนำด้านข้าว ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย แก่ผู้ประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ 

 

  

hd 502

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                   วัลลภ ชูชีพ  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ

      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์