ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้บริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.ท่าตะโก

เมื่อวันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๕๙  นายสุนทร  โนราช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้บูรณาการจัดร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดหนองหลวง  อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  โดย นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ มอบสิ่งของให้ประชาชนที่มาร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ก่อนเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง นายสุนทร โนราช รักษาการฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่มาเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ที่มาจัดนิทรรศการและให้บริการคำแนะนำด้านข้าวแก่ผู้สนใจ