head 496

ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียน

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทัพชุมพล


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทัพชุมพล ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ ซึ่งกำลังทำการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างที่ทำการกลุ่ม และจุดเรียนรู้ โดยมี นายจงกล ดาราน้อย ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกให้การต้อนรับ


hd 496

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์