head 493

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานแถลงข่าวพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ณ สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย งานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี 2562 งานตลาดนัดบ้านทุ่ง นั่งแคร่แลกระบือ และงานข้าวใหม่ปลามัน โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดงานในวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณสนามด้านหน้าแผนกอาหารสัตว์ฯ (กองเสบียง) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 493

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                    กุลธิดา น้อยบุญชู , วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์