head 492

ผู้อำนวยการศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโกที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำ


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับเกษตรอำเภอท่าตะโก และเกษตรตำบลผู้รับผิดชอบพื้นที่ ลงพื้นที่พบปะ นางสมหมาย นางงาม ผู้นำกลุ่มกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านคร่อเรียงราย ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่แจ้งว่าแปลงนาในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำ

hd 492

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                    วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์