head 488

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน 

อ.ชุมตาบง


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ออกหน่วยบริการประชาชน ให้คำแนะนำด้านข้าว ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง นครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ และเดินเยี่ยมชมการบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในครั้งนี้

hd 488

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                                    สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ  

       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์