head 487

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 ชั้นพันธุ์ขยาย ให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4,300 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

hd 487

 

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                    อัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ :ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์