head 470

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์รณรงค์ขนข้าว

เข้าธนาคารเมล็ดพันธุ์ อำเภอแม่เปิน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ได้จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน จากนั้นมีการแสดงรำถวายแม่โพสพ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ทำขวัญข้าว ซึ่งในงานดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

hd 470

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 วิภาวรรณ เมธากูล  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรร