head 469

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วย

บริการประชาชนอำเภอแม่เปิน


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2561 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนพนาสวรรค์  อำเภอแม่เปิน นครสวรรค์  ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์  พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ และทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการ  พร้อมให้บริการคำแนะนำด้านข้าว ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ผลิตและจำหน่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

hd 469

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 วิภาวรรณ เมธากูล  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรร