head 465

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์เตรียม

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่6

ระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประสานงานกับเกษตรอำเภอลาดยาว และเกษตรตำบลผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม ที่ผ่านเข้ารอบหนึ่งในห้าทีมสุดท้ายของการแข่งขันเกมเกษตรกร (The Super Farmer) ปีที่ 6  โดย นางสมจิตร โพธิวิจิตร ประธาน พร้อมสมาชิกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือในประเด็นที่จะนำเสนอในแต่ละภารกิจ ซึ่งทางทีมงานจะเข้ามาบันทึกเทปตามหัวข้อภารกิจที่กำหนดให้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน  25 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการจะลงพื้นที่ในวันที่ 22 มกราคม 2562

 

hd 465

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

         กุลธิดา น้อยบุญชู, กัลยาณี สัญจร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์