head 472

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกซึ่งจัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ณ บ้านซับตะเคียน หมู่ 11 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับประธานในพิธีที่เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ 

hd 472

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์