head 471

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมเตรียมความพร้อมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม ในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่ 6

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อซักซ้อม และเตรียมความพร้อมสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว ในการบันทึกเทปรายการเกมเกษตรกร (The Super Farmer) ปีที่ 6 โดยในวันนี้เป็นการบันทึกเทปในส่วนภารกิจที่ 1-6  

hd 471

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

                    ส่งศักดิ์ ต้นบุตร กัลยานี สัญจร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์