head 463

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของ

กลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์


     ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร   โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นำประธานและสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสะเดาซ้าย ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งในห้าทีมสุดท้ายของการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่ 6 เข้าร่วมการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ณ โรงแรม เอสรัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีเปิดตัวทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเกมเกษตรกร ปีที่ 6 ทั้ง 5 ทีม จากจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยมี นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

hd 463

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
                     กัลยานี สันจร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์