ชาวศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมปลูกต้นไม้และพัฒนาศูนย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุนทร   โนราช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมชาวศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และพัฒนาศูนย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี