เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ร่วมมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

           เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำดอกไม้จันทน์ที่บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมประดิษฐ์เพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๓๙๙ ดอก ส่งมอบแก่ นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดละออ เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์