เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม

วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การพระราชทานธงชาติไทย 

   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติ ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การพระราชทานธงชาติไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในวัน และเวลาเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การพระราชทานธงชาติไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ สะอาดละออ นางสาววิภาวรรณ เมธากูล นายวีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์