เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

ร่วมจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบพระเมรุมาศ

      เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายดรัณ ฤทธิ์บัว นายช่างเครื่องกล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ของกรมการข้าว นำต้นข้าวที่กรมการข้าว เตรียมเพาะปลูกไว้จากศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง นำมาจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร   การจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยกรมการข้าวได้รับมอบหมายให้จัดแปลงข้าวพื้นที่ ๑ ไร่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์