ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมปลูกดาวเรือง จำนวน 1,200 ต้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ให้ดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29  ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

                                                                                              ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์