แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 4
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 1 (บ้านทัพชุมพล2) ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 4
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพบปะเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 9
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 5
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 6
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 8 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองจิกรี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 4
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 8
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 9 ตำบลวังมหากร ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 4
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตะโก ณ ศาลาวัดไดตามุ่ย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 3