แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอบรรพตพิสัย 9
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอลาดยาว 10
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 อำเภอหนองบัว 8
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมันร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 8
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ 10
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อ.หนองบัว 10
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก 8
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.หนองบัว 8
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยน้ำหอม ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปี 7 8
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2563 8