แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 14
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอบรรพตพิสัย 5
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมตรวจสอบวัสดุคงคลังของศูนย์ฯ 9
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คงคลัง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 9
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมโครงการประกันภัยข้าวนาปี 7
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด 4
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนเข้าสู่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ อ.หนองบัว 10
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 18
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10