แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ 112
คณะกรรมการตรวจแปลง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตรวจประเมินแปลงนา สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ อำเภอลาดยาว 108
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมเกษตรกรวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง 61 129
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 95
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดภูมิทัศน์ประกอบพระเมรุมมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ 105
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การพระราชทานธงชาติไทย 102
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นวิทยากรอบรมกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกรกพระ 95
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดภูมิทัศน์บริเวณรอบพระเมรุมาศ 126
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีรับมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบข้าวปลอดภัย 85
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้ายร่วมต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดชัยภูมิ 89