ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีเข้าระบบ EGP)

                                          รายการ วันเผยแพร่          
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง             

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่ไม่ได้เข้าระบบ EGP)

                                                            รายการ  วันเผยแพร่ 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)   9 เมษายน 2562