สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 รายการ วันที่เผยแพร่ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2562 3 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2562 5 กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมิถุนายน 2562 5 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2562 5 มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2562 3 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมีนาคม 2562 5 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2561 8 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2561 7 พฤศจิกายน 2561