สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

 รายการ วันที่เผยแพร่ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมิถุนายน 2562 5 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2562 5 มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2562 3 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมีนาคม 2562 5 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2561 8 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2561 7 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกันยายน 2561 5 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนสิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมิถุนายน 2561 5 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤษภาคม 2561 6 มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนเมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561
รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนมกราคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนธันวาคม 2560 9 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนพฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560