ข่าวกิจกรรม


ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-07-02 10:46:45

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวสนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวสนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอโกรกพระ และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-07-02 10:44:26

อ่านต่อ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-07-02 10:32:55

อ่านต่อ...
56