ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 11:30:45

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอไพศาลี

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอไพศาลี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 11:01:31

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 10:54:08

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอชุมแสง

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอชุมแสง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 10:42:44

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองบัวตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอหนองบัวตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-11 10:20:16

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก และหนองบัว

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก และหนองบัว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-11 09:48:19

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอบรรพตพิสัยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอบรรพตพิสัยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-11 09:44:13

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอไพศาลีตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอไพศาลีตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-11 09:37:10

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-11 09:27:11

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอชุมตาบงตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอชุมตาบงตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-11 09:20:14

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพร่วมประชุมการจัดทำแนวทางเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนพิจิตร

เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพร่วมประชุมการจัดทำแนวทางเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนพิจิตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-11 09:14:02

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-07 11:10:05

อ่านต่อ...