ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-25 09:27:14

อ่านต่อ...

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ศูนย์ฯ นครสวรรค์ร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กลุ่มสมาชิกกรมการข้าว ผ่านระบบ Zoom

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ศูนย์ฯ นครสวรรค์ร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กลุ่มสมาชิกกรมการข้าว ผ่านระบบ Zoom

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-25 09:16:37

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอตาคลี

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอตาคลี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-25 09:09:40

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-25 09:02:05

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 13:55:53

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 13:48:57

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed)ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอท่าตะโก

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed)ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอท่าตะโก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 13:41:39

อ่านต่อ...

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหาดทนง

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหาดทนง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 13:32:47

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed)ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอหนองบัว

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed)ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอหนองบัว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 13:27:39

อ่านต่อ...

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 13:20:45

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed)ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอโกรกพระ

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed)ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอโกรกพระ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 13:13:34

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอลาดยาว

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ (GAP Seed) ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอลาดยาว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-08-22 11:38:43

อ่านต่อ...