ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-21 09:41:07

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สกต.นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สกต.นครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:42:07

อ่านต่อ...

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:36:43

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:28:18

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายและการบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายและการบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:22:22

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามแปลงของศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศัยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชองศูนย์ข้าวชุมชน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามแปลงของศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศัยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชองศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:16:41

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามศูนย์ข้าวชุมชนในอำเภอบรรพตพิสัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามศูนย์ข้าวชุมชนในอำเภอบรรพตพิสัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:09:17

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนในอำเภอลาดยาว ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนในอำเภอลาดยาว ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:06:46

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เร่งส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เร่งส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 09:59:52

อ่านต่อ...

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข95 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-07 11:10:02

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียน ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเยี่ยมเยียน ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-07 10:47:59

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และวัสดุคงคลังจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และวัสดุคงคลังจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-07 10:41:36

อ่านต่อ...